Cookies must be enabled to use this website.

Book Image Not Available Book Image Not Available
Book details
  • Genre:FOREIGN LANGUAGE STUDY
  • SubGenre:General
  • Language:English
  • Pages:30
  • eBook ISBN:9781483524917

Two Languages Books - Hansel & Gretel (Translated)

English / Turkish - İngilizce / Türkçe

by Brothers Grimm and Grimm Kardeşler

Book Image Not Available Book Image Not Available
Overview
This book is designed to help beginner to intermediate learners of a new language with a basic understanding of grammar and a vocabulary of at least 500 words to accelerate their learning experience by fully immersing them into their chosen language. No longer does the reader have to stop reading, open a dictionary, look up a particular word and then understand which meaning of the word is the most appropriate in the context of the sentence in which it is contained. Instead, a complete translation in the reader's native language and the language they are learning is offered in short easy to digest blocks, one after the other. This provides the reader a very quick and complete reference for both languages which means they are able to digest more of the written word faster. Bu kitap, yeni dil öğrenenlere, seçtikleri dilde öğrenmeyi hızlandırmaya yardımcı olmak amaçlı tasarlanmıştır. Bu sayede okuyucu artık okumaya ara verip sözlük açmak, hangi kelimenin içeriğe daha uygun oldugunu anlamak zorunda kalmayacak. Okuyucunun anadilinde ve öğrendikleri dilde çeviri, paragraflar halinde birbiri ardına sunulmuştur. Bu da okuyucuya her iki dilde hızlı ve tam bir referans sağlayarak kelime öğrenimini kolaylaştıracaktır.
Description
- Introduction - This book is designed to help beginner to intermediate learners of a new language with a basic understanding of grammar and a vocabulary of at least 500 words to accelerate their learning experience by fully immersing them into their chosen language. No longer does the reader have to stop reading, open a dictionary, look up a particular word and then understand which meaning of the word is the most appropriate in the context of the sentence in which it is contained. Instead, a complete translation in the reader's native language and the language they are learning is offered in short easy to digest blocks, one after the other. This provides the reader a very quick and complete reference for both languages which means they are able to digest more of the written word faster. Repetition is the mother of learning! The more words that can be read and understood, the faster one learns a new language. - How to benefıt from this book - This book is divided into three sections. Section 1 provides two languages in small easy to digest blocks, one directly after the other. Much care and attention by the authors has gone into ensuring the translations are as close to each other as possible and much of the language from the original story has been modernised so that it is consistent with common day-to-day speech. Section 2 and Section 3 are each written in only one language. The reader will benefit most from this book by starting to read through Section 1 first. This can be done at the reader's own pace and they can read as much or as little as they desire. Newer language learners are advised to read only a couple of paragraphs a day so as not to get fatigued, as this will detract from the learning experience. More experienced language learners may desire to read more of the book at one time. As the reader's confidence in their language abilities increase, they may wish to read either Section 2 or Section 3 - the section that contains their target language for learning. If this is too difficult, the reader can return to Section 1 and reread until such time as they feel confident enough to attempt reading the story in a single language again. - Önsöz - Bu kitap, yeni dil öğrenenlere, seçtikleri dilde öğrenmeyi hızlandırmaya yardımcı olmak amaçlı tasarlanmıştır. Bu sayede okuyucu artık okumaya ara verip sözlük açmak, hangi kelimenin içeriğe daha uygun oldugunu anlamak zorunda kalmayacak. Okuyucunun anadilinde ve öğrendikleri dilde çeviri, paragraflar halinde birbiri ardına sunulmuştur. Bu da okuyucuya her iki dilde hızlı ve tam bir referans sağlayarak kelime öğrenimini kolaylaştıracaktır. Tekrarlama öğrenmenin temel taşıdır! Daha fazla kelime okuyup anlamak, yeni dil öğrenimini hızlandırır. - Kitaptan nasıl faydalanabilirsiniz - Bu kitap üç bölüme ayrılmıştır . Birinci bölümde masal her iki dilde birbiri ardına küçük paragraflar halinde sunulmaktadır. Yazarlar tarafından çok özen gösterilip dikkatle okunmuş ve masal mümkün olduğunca günlük konuşma diliyle tutarlı olacak şekilde modernize edilmiştir. İkinci ve üçüncü bölüm yalnızca bir dilde yazılmıştır. Okuyucunun kitabı birinci bölümden başlayarak okuması daha faydalı olacaktır. Bu kısımda okuyucu kendi arzusuna göre az yada çok okuyabilir . Yeni dil öğrenenere yorucu olmaması için günde birkaç paragraf okuması tavsiye edilir. Dil seviyesi ileri derecede olanlar daha fazla okumak isteyebilirler . Okuyucunun öğrendiği dil üzerinde kendine olan güveni arttıkça, ikinci yahut üçüncü bölümü okumak isteyebilirler. Bu bölümlerde sadece hedeflenen diller yer almaktadır. Okuyucu zorlandığı taktirde kendiden emin olana kadar birinci bölümü tekrar tekrar okuyabilir ve ikinci veya üçüncü bölümleri daha okumayı deneyebilir.
About the author
Two Languages Books are designed to help learners of a new language accelerate their learning experience by fully immersing them into their chosen language.
Thanks for submitting a review!

Your review will need to be approved by the author before being posted.

See Inside
Front Cover

Loading book cover...

Book Image Not Available Book Image Not Available
Session Expiration WarningYour session is due to expire.

Your online session is due to expire shortly.
Would you like to extend your session and remain logged in?

Session Expired

Your session has expired.We're sorry, but your online session has expired.
Please log back into your account to continue.