Our site will be undergoing maintenance from 6 a.m. - 6 p.m. ET on Saturday, May 20. During this time, Bookshop, checkout, and other features will be unavailable. We apologize for the inconvenience.
Cookies must be enabled to use this website.
Book Image Not Available Book Image Not Available
Book details
  • Genre:PETS
  • SubGenre:Birds
  • Language:Norwegian
  • Pages:48
  • eBook ISBN:9781620953426

Temming og trening av papegøyer

by Svenning Bernstrøm

Book Image Not Available Book Image Not Available
Overview
Papegøyer har vært beundret i årtusener. Spesielt har tamme papegøyer vakt stor oppmerksomhet. Mange papegøyer i private hjem har dessverre blitt holdt på en måte som ikke har vært godt tilpasset deres anatomi, instinkter og naturlige levemåte. Dette har ført til mange papegøyer som viser sterke tegn til mistrivsel. Ukentlig ser mange skuffede og fortvilte papegøyeeiere seg nødt til å kvitte seg med sin dyrekjøpte papegøye fordi den biter, skriker og oppfører seg aggressivt. ”Temming og trening av papegøyer” ønsker å bidra til å snu denne trenden og presentere en litt ny måte å omgås papegøyer på. Basert på ny kunnskap om treningsmetoder og stell prøver boken å gi nybegynnere så vel som erfarne papegøyeeiere ideer til en ny vri. Boken er kortfattet og praktisk. Den handler mest om å forstå papegøyene, tilby dem gode omgivelser og hele tiden belønne dem for riktig oppførsel. Målet er å få papegøyene til å bli så medgjørlige at eierne ikke ønsker å sende dem fra seg. Dette er den første norske boken som først og fremst fokuserer på temming og trening av papegøyer.
Description
Papegøyer har vært beundret i årtusener. Spesielt har tamme papegøyer vakt stor oppmerksomhet. Mange papegøyer i private hjem har dessverre blitt holdt på en måte som ikke har vært godt tilpasset deres anatomi, instinkter og naturlige levemåte. Dette har ført til mange papegøyer som viser sterke tegn til mistrivsel. Ukentlig ser mange skuffede og fortvilte papegøyeeiere seg nødt til å kvitte seg med sin dyrekjøpte papegøye fordi den biter, skriker og oppfører seg aggressivt. ”Temming og trening av papegøyer” ønsker å bidra til å snu denne trenden og presentere en litt ny måte å omgås papegøyer på. Basert på ny kunnskap om treningsmetoder og stell prøver boken å gi nybegynnere så vel som erfarne papegøyeeiere ideer til en ny vri. Boken er kortfattet og praktisk. Den handler mest om å forstå papegøyene, tilby dem gode omgivelser og hele tiden belønne dem for riktig oppførsel. Målet er å få papegøyene til å bli så medgjørlige at eierne ikke ønsker å sende dem fra seg. Dette er den første norske boken som først og fremst fokuserer på temming og trening av papegøyer.
About the author
Svenning Bernstrøm, født 1971, er utdannet som religionshistoriker og lektor ved Universitetet i Oslo og arbeider som lektor i grunnskolen i Oslo. Svenning Bernstrøms bakgrunn for å skrive om trening av papegøyer er mange års erfaring med tamme papegøyer samt studier i pedagogikk og læringsteori fra Universitetet i Oslo. ”Temming og trening av papegøyer” er skrevet med tanke på både papegøyen og papegøyeeieren. Målet for boken er å hjelpe begge til å fungere sammen over lang tid. Forfatteren har dyrket papegøyehobbyen drøyt 30 år og er bekymret på papegøyenes vegne. Han ønsker å gi et lite bidrag til at papegøyehobbyen utvikler seg i positiv retning. Svært mange papegøyer lever et rastløst liv med hyppige skifter av bosteder og velmenende, men uerfarne eiere. Dette medfører ofte at de lider, både mentalt og fysisk. De største papegøyene lider mest fordi de sjelden får så mye plass som de trenger. I tillegg er det disse papegøyene som er vanskeligst å håndtere når de slår seg vrange. Likevel sikter boken mot papegøyer i alle størrelser.