Our site will be undergoing maintenance from 6 a.m. - 6 p.m. ET on Saturday, May 20. During this time, Bookshop, checkout, and other features will be unavailable. We apologize for the inconvenience.
Cookies must be enabled to use this website.
Book Image Not Available Book Image Not Available
Book details
  • Genre:POETRY
  • SubGenre:Middle Eastern
  • Language:Turkish
  • Pages:25
  • eBook ISBN:9781483531182

Cumhuriyet Döneminde İzlenen Tarim Politikasi

by Sabah

Book Image Not Available Book Image Not Available
Overview
Osmanlı imparatorluğu döneminde devletin en önemli gelir kaynağı tarım kesiminden alınan aşar, ağnam ve arazi vergüeriydi. Cumhuriyet yönetimi vergi yükünü kentlere doğru kaydırdı. İzmir İktisat Kongresine katılan çiftçilerin ilk talebi aşarm kaldırılması olmuştu.
Description
İzmir'in üç farklı dönemini, işgal öncesi, işgal yıllan ve kurtuluştan sonraki hızla büyük şehir olma yolundaki İzmir'i anlatan yukarıdaki yazılarda, şehrin hikaye ve romanlarda nasıl yer aldığı, ana hatlarıyla görülmektedir. Bu farklı yaklaşımlarda, diğer faktörlerle birlikte, ele alınan zaman diliminin de büyük rolü vardır. İşgal öncesi İzmir'i anlatan eserlerde daha çok tabii zenginlik ve sosyal hareketlilik, canlılık temaları karşımıza çıkmaktadır. Milli Mücadele yıllarını konu alan eserlerde ise, İzmir'den ayrılışın verdiği üzüntü ve romantik duygular ön plandadır. Cumhuriyet devrini konu alan roman ve hikayelerde ise, daha çok sosyal problemler üstünde durulmaktadır. Bu üç dönem içerisinde en fazla işgal yılları üstünde durulduğunu, daha önce belirtmiştik.
About the author