Our site will be undergoing maintenance from 6 a.m. - 6 p.m. ET on Saturday, May 20. During this time, Bookshop, checkout, and other features will be unavailable. We apologize for the inconvenience.
Cookies must be enabled to use this website.
Book Image Not Available Book Image Not Available
Book details
  • Genre:HISTORY
  • SubGenre:Europe / Eastern
  • Language:English
  • Pages:368
  • Paperback ISBN:9781483581354

Bátorság a Szabadságért / The Courage for Freedom

56-Osok Emlékeznek Texasból / 56-Ers Remember from Texas

by Metroplex Magyar Cultural Circle

Book Image Not Available Book Image Not Available
Overview

This book gives the reader a glimpse into a brave nation's struggle in a desperate attempt to regain its independence from an overpowering military empire, but fails. These are the heartfelt recollections of 16 freedom fighters and witnesses from the tumultuous 1956 revolution in Hungary. Experience for yourself their fight for freedom as well as their flight to freedom which eventually leads them to the United States and Texas.

Ez a könyv alkalmat ad az olvasónak, hogy betekintsen egy nemzetnek a hős, de reménytelen harcába, hogy visszaszerezze függetlenségét a bitorló nagyhatalomtól. A 16 szabadságharcosnak és menekültnek őszinte és szívhezszóló emlékei a magyar 56-os forradalomról, magával ragadja az olvasót, és követi őket a bátor harcokban, valamint a menekülésükben a szabadságért , melynek során Amerikába, Texasba jutottak el.

Description

This book is a series of memoirs of Hungarian Freedom Fighters, who resided or still live in Texas. The Metroplex Magyar Cultural Circle (MMCC) collected and published them as a tribute to our local heroes. When the uprising was crushed, they had to flee from their beloved homeland to escape persecution. In some cases, they faced certain death by returning Soviet backed communist Hungarian government. The memoirs of other individuals, are also included in this book, who were considered enemy of the regime because of their worldviews or religious convictions, and had to endure harassment and incarceration, therefore felt like they had to leave while they could. Others were children, who could not understand why they had to hastily leave their relatives, friends, pets and toys behind. But they all remember the journey. As they recalled, and relived some of those moments, they were all taken over by the emotions. Their short or lengthy stories are testaments to their Courage for Freedom. At the end they all made it to America, where they found a new home, where they were welcomed and could live in peace and prosper. They are grateful for that to the America and its people.

E könyv azoknak az 56-os magyar forradalmároknak az emlékeit tartalmazza, akik valamikor vagy most is Texasban élnek. Emlékeiket a Metroplex Magyar Cultural Circle (MMCC) gyűjtötte össze, dolgozta fel, hogy kiadásával a helyi hőseiknek nyújtson méltó elismerést. A forradalom letörése után ezeknek a Szabadságharcosoknak el kellett menekülniük, hogy elkerüljék a Szovjet Unió által támogatott magyar kommunista kormánytól rájuk szabott (sok esetben halálos) büntetést. Ebbe a könyvbe olyan személyek menekülésének emlékeit is belefoglaltuk, akik politikai nézeteik vagy vallásos meggyőzödésük miatt kormányellenes elemeknek voltak tekintve, és állandó zaklatást, illetve börtönbüntetést kellett elviselniük. Mások, mint gyermekek indultak neki a veszélyes útnak, akik nem tudták megérteni, hogy miert kell otthagyniuk a rokonokat, a és játékaikat, de a menekülés félelmetes emlékei hosszú éveken át kísérték őket. Érzelmeiktől felkavarva mesélték el, és újraélték azokat borzalmas napokat. Történeteik, akár röviden vagy hosszadalmasan, bátorságukról, hazájuk és a szabadság iránti szeretetükről tanúskodik. Végül mind eljutottak Amerikába, egy olyan új hazába, ahol nyugodtan, békében élhettek, és mindannyian hálásak azért az amerikai népnek.

About the author

These are the 16 individuals featured in the book. The names are listed in alphabetical order: Engel Elemér, Finta Csaba, Fr. Marton Bernard, Fr. Leloczky Gyula, Hertelendy László, Holly Frank, Lukácsy Jenő, Mányai Beatrix Zsuzsanna, Márton Béla, Mészáros Kázmér, Müller Jenő, Nagy Gábor, Nagyváry Joseph, Sándor Magda, Szovák Béla, Takács Ödön