Cookies must be enabled to use this web application.

To allow this site to use cookies, use the steps that apply to your browser below. If your browser is not listed below, or if you have any questions regarding this site, please contact us.

Microsoft Internet Explorer
 • 1. Select "Internet Options" from the Tools menu.
 • 2. Click on the "Privacy" tab.
 • 3. Click the "Default" button.
 • 4. Click "OK" to save changes.
Chrome Chrome
 • 1. Click the "Spanner" icon in the top right of the browser.
 • 2. Click Options and change to the "Under the Hood" tab.
 • 3. Scroll down until you see "Cookie settings:".
 • 4. Set this to "Allow all cookies".
Firefox Firefox
 • 1. Go to the "Tools" menu and select "Options".
 • 2. Click the "Privacy" icon on the top of the window.
 • 3. Click on the "Cookies" tab.
 • 4. Check the box corresponding to "Allow sites to set Cookies.
 • 5. Click "OK" to save changes.
Opera Opera
 • 1. Click on the "Tools" menu and then click Preferences.
 • 2. Change to the Advanced tab, and to the cookie section.
 • 3. Select "Accept cookies only from the site I visit" or "Accept cookies".
 • 4. Ensure "Delete new cookies when exiting Opera" is not ticked.
 • 5. Click OK.
Netscape and Mozilla Suite Netscape and Mozilla Suite
 • 1. Select "Preferences" from the Edit menu.
 • 2. Click on the arrow next to "Privacy & Security".
 • 3. Under "Privacy & Security" select "Cookies".
 • 4. Select "Enable all cookies".
 • 5. Click "OK" to save changes.
Safari Safari
 • 1. Click on the "Cog" icon in Safari.
 • 2. Click Preferences.
 • 3. Change to the Security tab.
 • 4. Select "Only from sites I visit" or "Allow".
 • 5. Close the dialog using the cross.
Book Image Not Available Book Image Not Available
Book details
 • Genre:FAMILY & RELATIONSHIPS
 • SubGenre:General
 • Language:Swedish
 • Pages:150
 • eBook ISBN:9788292900086

Relationer med barn

by Herdis Palsdottir

Book Image Not Available Book Image Not Available
Overview
Vill du att dina relationer med barn ska vara baserade på öppenhet och närhet? Vill du kunna vara dig själv i relationer med barn? Vill du vara ärlig om dina behov och gränser? I boken hittar du tänkandet om hur du kan bemöta barn likvärdigt men inte jämställt. Här hittar du svar på vad detta innebär och varför det är värdefullt för barnen. Boken innehåller också konkreta förslag på vad du kan göra för att lära dig detta förhållningssätt. ”Detta är en härlig kort och lättläst bok och ändå så otroligt nyttig för oss ”förskolefolk”, vars viktigaste uppgift är att bygga nära och likvärdiga relationer med barnen. Den är skriven från hjärtat och träffade helt klart mitt.” Synnøve K. Berg, förskollärare och förskolechef. ”Boken kan förändra ditt liv. Eller dina barns liv. Jag har åtminstone ett starkt, och kanske välbegrundat, hopp om att den kommer att förändra mitt och mina barns liv.” Ingebrigt Steen Jensen, pappa och reklamman. Herdis Palsdottir (f. 1950) är förskollärare, specialpedagog med utbildning från Universitetet i Oslo och familjeterapeut utbildad vid Kempler Instituttet i Danmark. Idag undervisar Herdis och håller kurser på det egenstartade Relasjonssenteret.
Description
Vill du att dina relationer med barn ska vara baserade på öppenhet och närhet? Vill du kunna vara dig själv i relationer med barn? Vill du vara ärlig om dina behov och gränser? I boken hittar du tänkandet om hur du kan bemöta barn likvärdigt men inte jämställt. Här hittar du svar på vad detta innebär och varför det är värdefullt för barnen. Boken innehåller också konkreta förslag på vad du kan göra för att lära dig detta förhållningssätt. ”Detta är en härlig kort och lättläst bok och ändå så otroligt nyttig för oss ”förskolefolk”, vars viktigaste uppgift är att bygga nära och likvärdiga relationer med barnen. Den är skriven från hjärtat och träffade helt klart mitt.” Synnøve K. Berg, förskollärare och förskolechef. ”Boken kan förändra ditt liv. Eller dina barns liv. Jag har åtminstone ett starkt, och kanske välbegrundat, hopp om att den kommer att förändra mitt och mina barns liv.” Ingebrigt Steen Jensen, pappa och reklamman. Herdis Palsdottir (f. 1950) är förskollärare, specialpedagog med utbildning från Universitetet i Oslo och familjeterapeut utbildad vid Kempler Instituttet i Danmark. Idag undervisar Herdis och håller kurser på det egenstartade Relasjonssenteret.
About the author
Herdis Palsdottir (f. 1950) är förskollärare, specialpedagog med utbildning från Universitetet i Oslo och familjeterapeut utbildad vid Kempler Instituttet i Danmark. Idag undervisar Herdis och håller kurser på det egenstartade Relasjonssenteret.
Thanks for submitting a review!

Your review will need to be approved by the author before being posted.

See Inside
Front Cover

Loading book cover...

Book Image Not Available Book Image Not Available
Session Expiration WarningYour session is due to expire.

Your online session is due to expire shortly.
Would you like to extend your session and remain logged in?

Session Expired

Your session has expired.We're sorry, but your online session has expired.
Please log back into your account to continue.

This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies to enhance site navigation and the overall user experience. Learn more about our privacy policy or learn more about how to turn off cookies.