Cookies must be enabled to use this web application.

To allow this site to use cookies, use the steps that apply to your browser below. If your browser is not listed below, or if you have any questions regarding this site, please contact us.

Microsoft Internet Explorer
 • 1. Select "Internet Options" from the Tools menu.
 • 2. Click on the "Privacy" tab.
 • 3. Click the "Default" button.
 • 4. Click "OK" to save changes.
Chrome Chrome
 • 1. Click the "Spanner" icon in the top right of the browser.
 • 2. Click Options and change to the "Under the Hood" tab.
 • 3. Scroll down until you see "Cookie settings:".
 • 4. Set this to "Allow all cookies".
Firefox Firefox
 • 1. Go to the "Tools" menu and select "Options".
 • 2. Click the "Privacy" icon on the top of the window.
 • 3. Click on the "Cookies" tab.
 • 4. Check the box corresponding to "Allow sites to set Cookies.
 • 5. Click "OK" to save changes.
Opera Opera
 • 1. Click on the "Tools" menu and then click Preferences.
 • 2. Change to the Advanced tab, and to the cookie section.
 • 3. Select "Accept cookies only from the site I visit" or "Accept cookies".
 • 4. Ensure "Delete new cookies when exiting Opera" is not ticked.
 • 5. Click OK.
Netscape and Mozilla Suite Netscape and Mozilla Suite
 • 1. Select "Preferences" from the Edit menu.
 • 2. Click on the arrow next to "Privacy & Security".
 • 3. Under "Privacy & Security" select "Cookies".
 • 4. Select "Enable all cookies".
 • 5. Click "OK" to save changes.
Safari Safari
 • 1. Click on the "Cog" icon in Safari.
 • 2. Click Preferences.
 • 3. Change to the Security tab.
 • 4. Select "Only from sites I visit" or "Allow".
 • 5. Close the dialog using the cross.
Book Image Not Available Book Image Not Available
Book details
 • Genre:POETRY
 • SubGenre:Middle Eastern
 • Language:Turkish
 • Pages:25
 • eBook ISBN:9781483531182

Cumhuriyet Döneminde İzlenen Tarim Politikasi

by Sabah

Book Image Not Available Book Image Not Available
Overview
Osmanlı imparatorluğu döneminde devletin en önemli gelir kaynağı tarım kesiminden alınan aşar, ağnam ve arazi vergüeriydi. Cumhuriyet yönetimi vergi yükünü kentlere doğru kaydırdı. İzmir İktisat Kongresine katılan çiftçilerin ilk talebi aşarm kaldırılması olmuştu.
Description
İzmir'in üç farklı dönemini, işgal öncesi, işgal yıllan ve kurtuluştan sonraki hızla büyük şehir olma yolundaki İzmir'i anlatan yukarıdaki yazılarda, şehrin hikaye ve romanlarda nasıl yer aldığı, ana hatlarıyla görülmektedir. Bu farklı yaklaşımlarda, diğer faktörlerle birlikte, ele alınan zaman diliminin de büyük rolü vardır. İşgal öncesi İzmir'i anlatan eserlerde daha çok tabii zenginlik ve sosyal hareketlilik, canlılık temaları karşımıza çıkmaktadır. Milli Mücadele yıllarını konu alan eserlerde ise, İzmir'den ayrılışın verdiği üzüntü ve romantik duygular ön plandadır. Cumhuriyet devrini konu alan roman ve hikayelerde ise, daha çok sosyal problemler üstünde durulmaktadır. Bu üç dönem içerisinde en fazla işgal yılları üstünde durulduğunu, daha önce belirtmiştik.
About the author
Thanks for submitting a review!

Your review will need to be approved by the author before being posted.

See Inside
Front Cover

Loading book cover...

Book Image Not Available Book Image Not Available
Session Expiration WarningYour session is due to expire.

Your online session is due to expire shortly.
Would you like to extend your session and remain logged in?

Session Expired

Your session has expired.We're sorry, but your online session has expired.
Please log back into your account to continue.

This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies to enhance site navigation and the overall user experience. Learn more about our privacy policy or learn more about how to turn off cookies.