Our site will be undergoing maintenance from 6 a.m. - 6 p.m. ET on Saturday, May 20. During this time, Bookshop, checkout, and other features will be unavailable. We apologize for the inconvenience.
Cookies must be enabled to use this website.
Book Image Not Available Book Image Not Available
Book details
  • Genre:BUSINESS & ECONOMICS
  • SubGenre:Industries / Energy
  • Language:Bulgarian
  • Pages:130
  • eBook ISBN:9786191680986

Бъдещето на ядрената енергетика

Малки модулни реактори

by Йордан Йорданов and Йордан Янков

Book Image Not Available Book Image Not Available
Overview

Малките Модулни Реактори (ММР) се базират на технологии, използвани отдавна във военната сфера, но сега са готови за навлизане и в икономиката. Те са няколко порядъка по-сигурни и от най-съвременните големи ядрени реактори. Те не само нямат проблеми с отработеното гориво, но ще решат и проблемите с вече натрупаното отработено гориво. Те са в инвестиционните възможности и на малки икономики, и на частни инвеститори. Те разширяват възможностите за утилизация на ядрената енергия, строят се бързо и лесно се адаптират към текущите пазарни условия. Тази книга представлява обобщен преглед на технологиите, върху които се базират ММР, проблемите пред ядрената енергетика, които те разрешават, както и препятствията, които стоят пред тяхното внедряване в практиката.

Description

Ядрената индустрия в световен мащаб се намира на прага на значителни промени. Моделът, по който съвременните ядрени централи бяха създадени преди повече от петдесет години и тяхната експлоатация за този период, е изчерпан. Нещо повече, очакваният ядрен Ренесанс така и не се състоя, а по една или друга причина в редица държави съществува сериозна обществена съпротива срещу ядрената енергетика. Кои са причините, които доведоха до тази ситуация? На първо място това са технологиите, използвани в днешните големи ядрени реактори. При тях безопасността се постига с цената на значително оскъпяване на съоръженията и ролята на човешкия фактор за тази безопасност е значителна. И трите големи аварии в историята на ядрената енергетика, 1979 АЕЦ "Три Майл Айлънд", 1986г- Чернобилската АЕЦ и 2013г. АЕЦ Фукушима, са резултат от човешка грешка от един или друг вид, провокирана от технологичен риск. От друга страна, тези реактори произвеждат значително количество отработено гориво и радиоактивни отпадъци, управлението на които е проблематично в дългосрочен план, ако се запази сегашния модел на ядрената енергетика. Това сериозно подкрепя негативните обществени настроения срещу използването на ядрената енергия за мирни цели. На второ място като причина за кризата в ядрената енергетика могат да се посочат трудностите в пазарната реализация на съвременните ядрени реактори. Техния мащаб е толкова голям, че свежда пазара им до няколко силно развити страни или до големи развиващи се икономики, които имат значителни финансови ресурси, акумулирани в други сектори на икономиката. В същото време енергийният пазар в развитите страни е пренаситен, а в големите развиващи се икономики е ограничен от други, по-евтини към настоящия момент енергийни източници. Реално погледнато няма икономически предпоставки за значим ръст на пазара на ядрени централи извън някои големи бързо развиващи се страни. На трето място трябва да се посочи влиянието на глобализиращата се икономика. Съвременните ядрени централи бяха създадени в условията на относително затворени национални пазари със силно централизирани енергийни системи, в които потреблението на енергия беше устойчиво и предвидимо във времето. Днес вече имаме един световен глобален пазар, в който адресът на цели индустриални отрасли може да се смени за по-малко от десет години. Това кара големите ядрени централи да изглеждат тромави и негъвкави спрямо постоянно променящата се пазарна среда. Ядрената индустрия няма друг избор, освен да се промени, да намери и реализира отговор на тези кризисни фактори. Такъв отговор са малките модулни реактори. Малките Модулни Реактори (ММР) се базират на технологии, използвани отдавна във военната сфера, но сега са готови за навлизане и в икономиката. В момента съществуват повече от 60 проекта, някои от които ще имат изградени и функциониращи комерсиални прототипи до 1-2 години. Те използват технологии, които ги правят няколко порядъка по-сигурни и от най-съвременните големи ядрени реактори. Те не само нямат проблеми с отработеното гориво, но ще решат и проблемите с вече натрупаното отработено гориво. Те са в инвестиционните възможности и на малки икономики, и на частни инвеститори. Те разширяват възможностите за утилизация на ядрената енергия, строят се бързо и лесно се адаптират към текущите пазарни условия. Тази книга представлява обобщен преглед на технологиите, върху които се базират ММР, проблемите пред ядрената енергетика, които те разрешават, както и препятствията, които стоят пред тяхното внедряване в практиката.

About the author

Йордан Йорданов е заемал е различни оперативни и управленски длъжности в АЕЦ „Козлодуй“, в Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и в НЕК. През 2000 г. става първият изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, след отделянето и от НЕК. Участвува като експерт в групата на съветниците към Генералния директор на Международната Агенция по Атомна Енергетика.